Solothurn

650SOL

Kanton
Soleure (SO)
Disponible
Fiber7-X, Fiber7-X2